בהתאם להנחיות משרד הבריאות הישראלי, השתלת שיער בישראל תבוצע אך ורק על ידי רופא.