ניתן להשתיל בהליך השתלת שיער בין 1000 ל-5000 זקיקים, בהתאם למאפייני ההשתלה הספציפית.