הסיבות לביצוע השתלת שיער בישראל הינן רבות ומגוונות ובכללן: סטנדרטים רפואיים של מדינה מערבית מתקדמת, מובוצע ע"י רופאים מומחים בתחום – בעלי נסיון רב, מתן שירותים הכוללים: ביצוע מעקב, ליווי, זמינות ומתן מעטפת טיפולית ומענה מהיר, שקיפות ההליך, היכרות והתרשמות אישית מהצוות והמרכז לפני ביצוע הטיפול, תחושת ביטחון למטופל/ת, טיפול ומענה ארוך טווח, חיסכון בעלויות ואי נוחות וסיכון הזקיקים מפגיעה פיזית הכרוכים בביצוע פרוצדורה במדינה זרה, אפשרות לליווי של בן משפחה ועוד.