זמן קליטת השתלים הוא זמן ההחלמה, כיומיים. לאחר כחמישה ימים יצוצו גלדים שינשרו בהדרגה במהלך חפיפת השיער ולאחר כעשרה ימים הגלדים ינשרו באופן עצמאי.