בטכנולוגיית DHI ההליך אינו מצריך גילוח של השיער ובטכנולוגיית FUE ההליך מצריך גילוח של השיער.