לא, ההשתלה אינה כרוכה בכאב. השתלת שיער מבוצעת בהרדמה מקומית ולכן לא מרגישים דבר במהלך ההשתלה. מעבר לכך, אצלנו במרכז משתמשים באלחוש חיצוני אף לפני ביצוע ההרדמה המקומית.